Systém broušených cihel Porotherm CB

Představuje výrazný krok vpřed z hlediska technologie zdění. Cihly mají ložné plochy zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Jak je patrné z fotografie detailu námi prováděné stavby je spára mezi jednotlivými cihlami menší než 1mm. Domy postavené z broušených cihel podporují svým přesným provedením profesionální image autorů a realizátorů stavby.

Hlavní výhody broušených cihel oproti klasickým výrobkům Porotherm P+D:

Osvědčení
  • minimalizace vzniku prasklin v omítkách a v místech spár
  • zvýšení tepelného odporu při zachování tloušťky zdiva
  • snížení technologické vlhkosti ve zdivu
  • odstranění tepelných mostů
  • rozměry v modulovém systému
  • 25% úspora pracovního času - zrychlení výstavby
  • ekonomicky výhodnější ve srovnání se zdivem Porotherm P+D - menší pracnost a nižší spotřeba malty

Další informace na stránkách výrobce.

Obecné informace a objednávky: +420 773 900 053, info@stavexreal.com. Naposledy změněno: 13. 04. 2010